Сарадња МШ ,,Стеван Христић“ са ОШ ,,Нада Поповић“

У сарадњи са OШ ,,Нада Поповић“, 17.03.2019. године, одржана је радионица обраде песме по слуху кроз упознавање форме музичке песме.🎼
Радионицу су држале Јелена Димић, Јелена Николић и Слађана Ђокић, у присуству ученика одељења 2/1 и 2/3 и њихових учитељица Данијеле Андрејић и Светлане Лазић.
Методом којом је обрађена тема, представљена је дисеминациона активност Ерасмус+ пројекта ,,Music school in the new dimension of education“.
Присутни ученици на крају часа вредновали су активност кроз евалуационе симболе и излагали своја запажања.

На основу обрађених података изведени су следећи закључци:
*Метода усвајања песама на овај начин је веома ефикасна, креативна и иновативна, активира све сегменте дечјег развоја, а настава је динамична и веома интересантна деци.
* Могуће је увести представљене сегменте методе у наставни процес.
*Веома је погодна за редовну наставу, а посебно за рад кроз слободне хорске активности.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>