C1 Short-term joint staff training events – Erasmus+ KA 201 project “ Violence, no thanks!“

Кроз пројектне активности Erasmus+ KA 201 пројекта “ Violence, no thanks!“ реализоване у нашој школи у периоду од 13.01.2020. до 17.01.2020. представљен је пример добре праксе решавања проблема вршњачког насиља у школама на нов и интегративан начин, да све ученике укључимо у превентивне активности, да ресоцијализујемо ученике и да их поново интегришемо у колектив. Пројектне активности су индиректне и усмјерене су на уважавање различитости, заједничких вриједности, једнакости и недискриминације. Такође се подржава развој социјалних, грађанских и међукултурних компетенција.

У пројектним активностима учествовало је 15 наставника- 5 из Србије, 5 из Бугарске и 5 из Турске.

Све пројектне активности можете видети на следећем ЛИНКУ.