НАСТАВНИ КАДАР

У школској 2018/19. године у Школи раде:

стручно веће наставника клавира
стручно веће наставника гудачких инструмената
стручно веће наставника дувачких инструмената
стручно веће наставника хармонике
стручно веће наставника соло певања
стручно веће наставника гитаре
стручно веће наставника теоретских предмета