Ерасмус + пројекат

Резултати истраживаоа „Начини коришћења интернета, ризици и заштита ученика“

Истраживање је спроведене у првој недељи јуна у оквиру дисеминационих активности након 2. Short-term Joint staff training events који је реализован у паартнерској школи из Турске, а био је посвећен заштити ученика од дигиталног насиља.

У истраживању су учествовали ученици од првог до четвртог разреда средње школе. Гугл упитник са 11 питања отвореног и затвореног типа ( питања алтернативног, вишеструког избора, скале процене) саставила је Светлана Алексић, психолог и координатор пројекта. Линк са упитником прослеђен је одељенским старешинама, а они су даље проследили ученицима...

Прочитај Више

Дани отворене едукације у Крушевцу

У оквиру Дана отворене едукације у Центру за стручно усавршавање Крушевац Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац представила је свој Еразмус + пројекат стратешких партнерстава КА201 „Насиље-не, хвала!“.
Реализатори презентације су били Светлана Алескић, координаторка пројекта, Слађана Ђокић и Весна Радојевић, чланице пројектног тима и учеснице активности учења, поучавања и тренинга...

Прочитај Више

Период мобилности

Румунија  – период мобилности

Италија – период мобилности

Презентација и видео снимци

Прочитај Више