Упис у I разред Средње музичке школе „Стеван Христић“

Ученици који су се пријавили за полагање пријемног испита за упис у први разред средње музичке школе треба да изврше додатну пријаву за конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују нашу средњу школу.

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе – stevanhristic2@gmail.com.

У тексту мејла навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању.

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита.

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног испита http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у музичкој школи.

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>