Erasmus+ KA2 projekat 2019/21

Violence, no thanks!

Tema nasilja u školama izaziva konstantnu pozornost i zabrinutost kako nastavnika tako i učenika,roditelja i šire javnosti. Nasilje ne poznaje granice i ima ga u svim zemljama širom Evrope i sveta. Ukoliko nasilje postane deo detetove svakodnevnice u školi, može ga usvojiti kao način života, a vrednosti povezane sa nasiljem kao lične i društvene.

Naša škola godinama unazad razvija i primenjuje plan i program zaštite učenika od nasilja koji obuhvata paket aktivnosti , mera i mehanizama za sve interesne grupe: nastavnike ,dr. školsko osoblje,učenike i roditelje. Njihova kontinuirana primena, svake školske godine, nam je omogućila da naefikasan i efektivan način uspostavimo i održavamo pre svega preventivne mehanizme , ali i da reagujemo i intervenišemo u sličajevima nasilja u školskom kontekstu.

Posvećenost nastavnika i uprave na polju prevencije i intervencije i naš stav da je u školi nulta tolerancija na nasilje uticalu su na poboljšanje školske klime, niske stope nasilnih situacija, stvaranja sigurnog i bezbednog okruženja za rast i razvoj učenika. To su upravo naše vrednosti koje prepoznaju naši sadašnji i budući učenici i njihovi roditelji.

Na osnovu našeg iskustva u ovoj oblasti želimo da dalje učimo i razmenjujemo primere dobre prakse sa drugim školama i kolegama i unapređujemo svoje kompetencije u ovoj oblasti. Nažalost ovo nije moguće ostvariti na lokalnom,regionalnom i nacionalnom nivou jer je tema nasilja u školama još uvek tabu tema. Iako svakodnevno iz medija čujemo o slučajevima nasilja u školama širom Srbije, škole ne žele otvoreno da pričaju o ovoj temi i da razmenjuju svoja iskustva i praksu , a često i minimiziraju ili ne prepoznaju nasilne situacije. Dominantno je mišljenje da priča o nasilju ruši ugled i rejting škole.

Zbog ovakve situacije naši partneri će biti škole iz drugih zemalja koje su spremne za razmenu iskustva,znanja i veština u ovoj oblasti i spremne za dalje učenje. Svesni smo da i pored naše dobre prakse treba da unapredimo svoje kompetencije za stvaranje tolerantnog okruženja u kojem će se poštovati različitosti. Takođe želimo i da unapredimo svoje kompetencije za korišćenje novih IKT alata za zaštitu učenika od nasilja jer je sve veća dostupnost i korišćenje savremene tehnologije od strane učenika, ali i njihovih roditelja. U budućnosti će se verovatmo više koristiti novi digitalni mehanizmi prevencije i intervencija. Zato i želimo da učimo od partnera i da zajedničkim snagama kreiramo on line praktikum dobre prakse i forum ili blog ili sajt (očekujemo od partnera da nam predlože najbolje rešenje koje može opstati i po završetku projekta bez novca) koji će i po završetku projekta biti mehanizam podrške školama, ali i podrška učenicima i roditeljima.

Ciljna grupa našeg projekta su nastavnici jer su oni u školskom kontekstu najodgovorniji za sprovođenje prevencije, ali i pravovremene i adekvatne intervencije u slučajevima nasilja. Oni koji će biti obuhvaćeni aktivnostima učenja i treninga, svoje unapređene kompetencije prenosiće drugim nastavnicima, ali primenjivaće ih u radu sa učenicima i njihovim roditeljima.

LINK Erasmus+ KA2 projekat