О ШКОЛИ

Далеке, 1948. године, новоформирана нижа Музичка школа почела је да ради. Првих десет година рада школа је имала бројне проблеме око школске зграде, набавке инструмената, финансирања, али захваљујући ентузијазму, љубави према музици и педагошком раду њеног првог директора и његових колега наставника, школа је постизала најбоље успехе. Она је стално богатила музичку културу града и читавог тадашњег среза, а њени бивши ђаци су настављали музичко образовање.

Дана 31.05.1979. године дошло је до промене назива школе услед усаглашавања са ЗУР-ом и школа добија назив Основна Музичка школа „Стеван Христић“ са седиштем у Kрушевцу.

Октобра 1992. године школа је пресељена у Чупићеву улицу број 25. зграду бившег Педагошког завода. Јануара месеца 1993. године посредством Скупштине општине, Школа је упутила министарству просвете Републике Србије предлог са елаборатом за оснивање средње музичке школе.

На основу Одлуке о изменама и допунама мрежа средњих школа у Републици Србији 18.05.1994. године („Службени гласник РС“, бр. 31/94) школа добија назив Музичка школа „Стеван Христић“ у Kрушевцу, а поред основног музичког образовања школа прераста у средњу музичку школу, за образовање у области музичке уметности, образовних профила – музички сарадник и музички извођач.

Музичка школа „Стеван Христић“ у Kрушевцу образује 481 ученика у основној школи и то: у матичној школи у Kрушевцу 340 ученика и издвојеним одељењима у Александровцу 52 ученика, у Брусу 49 ученика, у Варварину 25 ученика и Великом Шиљеговцу 15 ученика. Поред основног музичког образовања школа има и 70 ученика у средњој школи.

У оквиру средње музичке школе ученици се образују за подручје рада култура, уметност и јавно информисање, образовног профила музички сарадник и музички извођач у четворогодишњем трајању, а према прописаном наставном плану и програму за наведено подручје рада („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 4/1996).