Гугл учионица ХОР

Приступ учионици хора путем кода или линка

Учионица за ученике који свирај клавир

Линк https://classroom.google.com/c/MTUwMTk5NDQxMDgy?cjc=hxhuxa2

или код за приступ учионици

Учионица за ученике који свирај гудачке или трзалачке инструменте

Линк https://classroom.google.com/c/MTUxNTEyNzc5OTU1?cjc=gbfqn3s

Код за приступ учионици

Учионица за ученике који свирај дувачке инструменте

Линк https://classroom.google.com/c/MTUxNTE0ODkyODMz?cjc=lqilywm

Код за приступ учионици

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>