Резултати истраживаоа „Начини коришћења интернета, ризици и заштита ученика“

Истраживање је спроведене у првој недељи јуна у оквиру дисеминационих активности након 2. Short-term Joint staff training events који је реализован у паартнерској школи из Турске, а био је посвећен заштити ученика од дигиталног насиља.

У истраживању су учествовали ученици од првог до четвртог разреда средње школе. Гугл упитник са 11 питања отвореног и затвореног типа ( питања алтернативног, вишеструког избора, скале процене) саставила је Светлана Алексић, психолог и координатор пројекта. Линк са упитником прослеђен је одељенским старешинама, а они су даље проследили ученицима.

Циљ је био да утврдимо колико често и на које начине ученици користите интернет, којим ризицима су изложени, да ли знају да се заштитите од ризика приликом коришћења дигиталних технологија. Подаци које смо прикупили послужиће нам да побољшамо превентивне активности у школи и разменимо искуства са нашим међународним партнерима, а све у циљу унапређивања безбедног коришћења дигиталних технологија .

Упитник је био анониман и није прикупљао мејл адресе.

Упитник је попунило 93 ученика од првог до четвртог разреда што је 68,4% од укупног броја ученика средње школе.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>