ЕРАСМУС + ПРОЈЕКАТ

 

Erasmus +

Музичка школа „Стеван Христић“ је школа која пружа основно и средње музичко образовање. Школа је усмерена на подршку ученицима који су музички талентовани, али је и наставак њиховог средњег музичког образовања тј.повећања броја студената који успешно заврше свеобухватно пре универзитетско музичко образовање.

Наши стални циљеви су: професионални развој и обука наставника и стручних сарадника; стални напредак у постигнућима наших ученика, побољшање квалитета наставе и учења; унапређење организације школе, руковођења и лидерства; побољшање маркетинга и целокупне слике школе. Поред наведеног желимо и да започнемо процес интернационализације школе, мобилност особља, сарадњу са школама из других европских земаља како би стекли знање и вештине које ће доприниети европској димензији наше школе.

Због овога смо одлучили да учествујемо у пројекту под називом „Музичка школа у новој димензији образовања“. Изабрали смо тим од 5 чланова: директор, психолог и 3 наставника. Ови чланови имају богато професионално искуство и високо су мотивисани за учешће у пројекту.