ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Виолина

 Марија Дреноваковић

Стојановић Дијана

Милица Радмановац

 Милошевић Јована

Гитара

 Анђелић Оливера

Стојковић Милош

Станковић Лазар

 

Виолончело

 Милена Петровић