ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Флаута 
Оливера Пантелић
Маријана Станковић
 

Труба 
Ђорђе Антић
 

Кларинет
Владимир Станојев 
Марко Милетић