Гугл учионица ХОР

Приступ учионици хора путем кода или линка

Учионица за ученике који свирај клавир

Линк https://classroom.google.com/c/MTUwMTk5NDQxMDgy?cjc=hxhuxa2

или код за приступ учионици

Учионица за ученике који свирај гудачке или трзалачке инструменте

Линк https://classroom.google.com/c/MTUxNTEyNzc5OTU1?cjc=gbfqn3s

Код за приступ учионици

Учионица за ученике који свирај дувачке инструменте

Линк https://classroom.google.com/c/MTUxNTE0ODkyODMz?cjc=lqilywm

Код за приступ учионици

Прочитај Више

Гугл учионица

Гугл учионица

Упутство за формирање и приступ учионици за наставнике

Упутство за ученике за придруживање учионици налази се до 7 минута видео снимка.

Прочитај Више

Prijemni ispit- NOVO!

Raspored aktivnosti

Прочитај Више