ЗА НАСТАВНИКЕ

ЕС ДНЕВНИК – УПУТСТВО 

ЕС-Дневник
До пробне верзије ЕС-Дневника можете приступити на: 
Службена верзија ЕС-Дневника биће касније активна на https://esdnevnik.rs/

Упутства за прву пријаву у ЕС-Дневнику су

Наставници

• Личне информације корисника
• Промена величине текста
• Промени ПИН
• Изаберите разред
• Унос података
• Унесите белешке без рејтинга
• Закључак рејтинга
• Унос рејтинга групе (нпр. За писане провере)
• Напомене о уносу групе
• Унесите уџбеник
• Напомена на радни дан
• Укључивање ученичког одсуствовања
• Креирање различитих извештаја
• Прегледајте листу предмета и наставника за одређену класу
• Преглед распореда распореда распореда
• Унос распореда писаних задатака
• Подаци о испуњеним писаним задацима
• Унесите више ставки у исту учионицу

Разредне старешине
• Додајте предмете у своју класу
• Додајте наставника тему субјекту
• Додајте замену
• Администрирајте ученичке податке
• Штампати (креирати извештаје) изабраних података ученика
• Додајте лекције дневнику
• Ажурирање ученичких одсуствовања
• Недељно ажурирање
• Подаци о теренским излетиштима, излети и излети
• Ваннаставне активности
• Унос распореда распореда распореда
• Евиденција предавања
• Годишњи план
• Креирање записника родитељских састанака и седница
• Присуство на родитељским састанцима
• Подаци о раду класификационог већа
• Подаци о постизању плана у учионици
• Подаци о успеху и владању ученика
• Напомене о прегледу књиге за разреде
• Додавање комбиноване групе студената (из више одељења)
• ЕС-Дневник за ученике и родитеље
• Додавање додатних класа
• Ваннаставне активности
• Поделите разреде у више група

Администратори
• Обришите школски час, оцену
• Друге администрационе обавезе уноса података и контроле

Подршка корисницима Ес-дневника:
vasaimara@hotmail.rs

Слађана Ђокић 060 / 0549 120 или 066 /268979