Видео

 

Свечана академија – Музичка школа „Стеван Христић“, Крушевац

Свечана академија

Оркестар музичке школе

Наступи наших ученика