УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Поштовани ученици и родитељи,

Обавештавамо  Вас да се, због ванредног стања које је уведено у Републици Србији због болести COVID-19, пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у први разред средње музичке школе  за школску 2020/2021. годину, обавља електронски, путем веб пријаве која се налази на адреси https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ .

Пријављивање почиње  у уторак, 31.03.2020. године и траје закључно са уторком, 07.04. 2020. године.

За сва питања, примедбе, сугестије или могуће проблеме који могу да се јаве у вези са електронским пријављивањем за полагање пријемног испита , као и за сва друга питања у вези са пријављивањем и полагањем пријемног испита за ученике са посебним способностима, МПНТР је отворило електронску адресу  prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs, али можете се и нама обратити на школску мејл адресу: stevanhristic2@gmail.com   .