Сарадња МШ ,,Стеван Христић“ са В.О. установом Ната Вељковић

У циљу ширења дисеминационих активности Ерасмус + пројекта ,,School education in new dimension of education“, организована је радионица са децом и родитељима у васпитно – образовној установи Ната Вељковић у вртићу Звончић. Предавању и радионици присуствовала су деца предшколског узраста ( три васпитне групе). Теоријски приступ позитивног утицаја музике на децу одржала је педагог установе Слободанка Миладиновић, док стручну радионицу држали су у корелацији музички сарадник установе Јелена М. и Јелена Димић, Јелена Николић и Слађана Ђокић. Осим деце предшколског узраста присуствовали су ученици нижих разреда музичке школе који су у ревијалном делу свирали на инструментима, као и мали хор који се песмом ,,Заљубљене патике“ представио деци и родитељима.
Након низа активности које су остварене кроз радионицу организован је заједнички наступ све деце, а касније и родитеља који су се придружили у извођењу песме ,,Kуца, куца сат“која је обрађивана са децом.
Радионица је имала за циљ и рано откривање музичких способности код деце, као и позитиван утицај и афирмацију класичне и дечије музике. Презентовањем активности и дељењем флајера родитељима је представљена моћ и корист од бављења деце музиком.
Радионицама су присуствовали и васпитачи вртића Звончић који су вредновали реализоване активности.
Радионица је реализована 27.03.2019. год.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>