Prijemni ispit- NOVO!

Raspored aktivnosti

Прочитај Више

Резултати истраживаоа „Начини коришћења интернета, ризици и заштита ученика“

Истраживање је спроведене у првој недељи јуна у оквиру дисеминационих активности након 2. Short-term Joint staff training events који је реализован у паартнерској школи из Турске, а био је посвећен заштити ученика од дигиталног насиља.

У истраживању су учествовали ученици од првог до четвртог разреда средње школе. Гугл упитник са 11 питања отвореног и затвореног типа ( питања алтернативног, вишеструког избора, скале процене) саставила је Светлана Алексић, психолог и координатор пројекта. Линк са упитником прослеђен је одељенским старешинама, а они су даље проследили ученицима...

Прочитај Више

Instrukcije o postupanju srednje škole povodom otvaranja objekta za prijem učenika

Прочитај Више