ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Avgust 2017

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Resenje o obustavi JNMV

Одлука о обустављању

                                                                                          конкурсна документација

позив за подношење понуда

– Jун 2014 – Набавка клавира:

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација за набавку клавира

– Јун 2014 – Реконструкција издвојених

учионица и канцеларија музичке школе:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација