СОЛО ПЕВАЊЕ, ХОР

Соло певање

 Стојановић Лејла
Панин Павле
Стојиловић Јелена

 

 

Солфеђо

 Ракановић Ивана 
Лалић Татјана
Ђорђевић Слађана 
Јовановски Виолета
Димић Јелена
Бекрић Тамара 
 Николић Јелена
 Симоновић Иванка

 

Хор

Почанић Радмила
Димић Јелена

Корепетитор

Марија Шурбановић
Марко Милојевић